کرمانشاه - آموزشگاه اندیشه سازان


نمایندگی کرمانشاه - آموزشگاه اندیشه سازان


نام مدیر : جناب آقای حبیبی

تلفن : 8338210252

فکس : 8338210252

پست الکترونیکی :

آدرس : محل ثبت نام شعبه 1 -فرهنگیان فازیک نبش چهارراه شهیدفهمیده، جنب فیزیوتراپی سلامت،موسسه گزینه دو .شعبه دوم سی متری دوم، بعد از چهارراه آل آقا، به سمت بلوار شهید بهشتی، سمت راست، آموزشگاه گزینه دودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 08338210252 - 9183899457 آدرس : فرهنگیان فازیک نبش چهارراه شهیدفهمیده، جنب فیزیوتراپی سلامت،موسسه گزینه دو
توضیحات :