سنگر - نمایندگی


نمایندگی سنگر - نمایندگی


نام مدیر : جناب آقای زاهدی

تلفن : 01334525724

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : سنگر-خ امام خمینی-خ طلوع--پلاک36-آموزشگاه علمی نیک اندیشاندفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 01334525724 آدرس : سنگر-خ امام خمینی-خ طلوع--پلاک36-آموزشگاه علمی نیک اندیشان
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 01334525724 آدرس : سنگر-خ امام خمینی-خ طلوع--پلاک36-آموزشگاه علمی نیک اندیشان
توضیحات :