سنگر - آقای شاه نظر


نمایندگی سنگر - آقای شاه نظر


نام مدیر : جناب آقای زاهدی

تلفن : 01334525724

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : سنگر-خ امام خمینی-خ طلوع--پلاک36-آموزشگاه علمی نیک اندیشاندفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 01334525724-09111396634 آدرس : سنگر-خ امام خمینی-خ طلوع--پلاک36-آموزشگاه علمی نیک اندیشان
شعبه دخترانه تلفن : 01334525724-09111396634 آدرس : سنگر-خ امام خمینی-خ طلوع--پلاک36-آموزشگاه علمی نیک اندیشان