صحنه - گزینه دو


نمایندگی صحنه - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای شهبازی

تلفن : 09183383847

فکس : 8348322997

پست الکترونیکی :

آدرس : صحنه- خیابان مولوی .نبش کوچه اقاقیا 12/روبه روی بانک رسالت. آموزشگاه علمی ایلیادفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09183383847 آدرس : صحنه .خیابان مولوی .نبش کوچه اقاقیا 12.روبه روی بانک رسالت .آموزشگاه ایلیا - 09902263847
توضیحات :