اسلام آباد غرب - اموزشگاه سروش


نمایندگی اسلام آباد غرب - اموزشگاه سروش


نام مدیر : جناب آقای کاویانی

تلفن : 8345240145

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : میدان امام خمینی -خیابان مفتح-روبروی پاساژ کلهر-طبقه سوم- آموزشگاه سروشدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 08345227402 - 9183367204 آدرس : خیابان شهید چمران-پشت بانک مسکن-ضلع جنوبی بیمارستان امام خمینی (ره)-دبیرستان سروش
توضیحات :