شیروان و چرداول - گزینه دو


نمایندگی شیروان و چرداول - گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم بابائیان

تلفن : 08434222095

فکس : 8424223219

پست الکترونیکی : ah_babaeian514@yahoo.com

آدرس : ایلام - سرابله - خیابان ولی عصر - جنب بانک صادرات - آموزشگاه دخترانه ایده


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9183431031 آدرس : سرابله - خ ولی عصر جنب دفتر امام جمعه - آموزشگاه علمی آزراد پسرانه رویان
شعبه دخترانه تلفن : 08434222095 آدرس : سرابله - خ ولی عصر - جنب بانک صادرات - آموزشگاه دخترانه ایده