دهلران - مدرسه غیر انتفاعی امیر کبیر دوره متوسطه اول


نمایندگی دهلران - مدرسه غیر انتفاعی امیر کبیر دوره متوسطه اول


نام مدیر : جناب آقای خمان

تلفن : 08433726496

فکس : 0

پست الکترونیکی : khomanmohamadreza@gmail.com

آدرس : دهلران، روبروی پارک شهرداری فرهنگیان منطقه ۴ ، جنب مدرسه استثنایی


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9183422267 آدرس :