دره شهر - آموزشگاه علمی آزاد سیمره


نمایندگی دره شهر - آموزشگاه علمی آزاد سیمره


نام مدیر : سرکار خانم حسنوند عموزاده

تلفن : 8435225571 - 8435223545

فکس : 8435223545

پست الکترونیکی :

آدرس : دره شهر- خیابان شهید بهشتی-کوچه شکوفه ها -آموزشگاه علمی آزاد سیمرهدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 08435225571 آدرس : دره شهر- خیابان شهیدرجایی- کوچه شکوفه ها(ضلع جنوبی پل بزرگ)- ابتدای کوچه- شیفت مخالف دبیرستان شایستگان
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 08435225571 آدرس : دره شهر- خیابان شهیدبهشتی-روبروی بانک ملی ومسجدحضرت ابوالفضل(ع) - انتهای کوچه شکوفه ها
توضیحات :