آبدانان - آموزشگاه ماهان


نمایندگی آبدانان - آموزشگاه ماهان


نام مدیر : جناب آقای درخشان فر

تلفن : 8426222071

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : آبدانان میدان بسیج ساختمان قبلی درمانگاه شفا- آموزشگاه ماهاندفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 08433623185 آدرس : آبدانان میدان بسیج ساختمان قبلی درمانگاه بسیج
شعبه دخترانه تلفن : 09187482042 آدرس : آبدانان میدان بسیج ساختمان قبلی درمانگاه بسیج آموزشگاه ماهان واحد دختران