کاشان - دبیرستان علامه حلی


نمایندگی کاشان - دبیرستان علامه حلی


نام مدیر : جناب آقای رسول زاده

تلفن : 03155311080

فکس : 3155311011

پست الکترونیکی :

آدرس : کاشان -خیابان ملامحسن ابتدای کوچه شهید چک بر - کوچه یاسر دو-دبیرستان علامه حلیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 55311080 آدرس :
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 55311080 آدرس :
توضیحات :