کاشان - دبیرستان علامه حلی


نمایندگی کاشان - دبیرستان علامه حلی


نام مدیر : جناب آقای رسول زاده

تلفن : 03155311080

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : کاشان -خیابان ملامحسن -ابتدای کوچه عرفان هشتم - کوچه یاسر دو-دبیرستان علامه حلیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 55311080 آدرس : کاشان-خیابان ملامحسن-کوچه عرفان هشتم -مجتمع آموزشی علامه حلی
شعبه دخترانه تلفن : 55311080 آدرس : کاشان-خیابان ملامحسن--کوچه عرفان هشتم -مجتمع آموزشی علامه حلی