آران و بیدگل - موسسه غیر انتفاعی علمی آزاد فرهنگ و اندیشه آران و بیدگل


نمایندگی آران و بیدگل - موسسه غیر انتفاعی علمی آزاد فرهنگ و اندیشه آران و بیدگل


نام مدیر : سرکار خانم حاجی زاده بیدگلی

تلفن : 03154755053

فکس : 3154755053

پست الکترونیکی :

آدرس : آران وبیدگل-خیابان جمهوری-بهار9-دبیرستان فرهنگ شعبه پسرانه ودخترانهدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 03154755227 آدرس : خیابان جمهوری بهارنهم.آموزشگاه علمی آزاد فرهنگ
شعبه دخترانه تلفن : 03154755053 آدرس : خیابان جمهوری-بهارنهم-آموزشگاه علمی آزاد فرهنگ