ملارد - گزینه دو


نمایندگی ملارد - گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم ذوالفقاری راد

تلفن : 02165171882-09125642101

فکس : 02165171882

پست الکترونیکی :

آدرس : ملارد-مارلیک-بلوار آرش-نرسیده به سه بانده (میدان ساعت)-مدرسه غیردولتی ثمیندفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 02165171882-09125642101 آدرس : ملارد-مارلیک-بلوار آرش-نرسیده به سه بانده (میدان ساعت)-مدرسه غیردولتی ثمین
شعبه دخترانه تلفن : 02165171882-09125642101 آدرس : ملارد-مارلیک-بلوار آرش-نرسیده به سه بانده (میدان ساعت)-مدرسه غیردولتی ثمین