فلاورجان - آموزشگاه علمی ازاد نرجس


نمایندگی فلاورجان - آموزشگاه علمی ازاد نرجس


نام مدیر : جناب آقای سلیمانی

تلفن : 3137428830- و03137426130 و09133940012

فکس : 000

پست الکترونیکی :

آدرس : فلاورجان-خیابان کمربند جنوبی- نبش تقاطع اول روبروی فروشگاه دیلی مارکت -آموزشگاه علمی آزاد دخترانه نرجس(روزهای زوج) وپسرانه مجد(روزهای فرد)دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 3137428830- 09133940012 آدرس : فلاورجان-خیابان کمربند جنوبی- نبش تقاطع اول روبروی دیلی مارکت -آموزشگاه علمی آزاددخترانه نرجس/ وپسرانه مجد
شعبه دخترانه تلفن : 313742۶۱30- 09133940012 آدرس : فلاورجان-خیابان کمربند جنوبی- نبش تقاطع اول روبروی دیلی مارکت -آموزشگاه علمی آزاد دخترانه نرجس/ وپسرانه مجد