فلاورجان - آموزشگاه نرجس


نمایندگی فلاورجان - آموزشگاه نرجس


نام مدیر : جناب آقای سلیمانی

تلفن : 3137428830- و03137426130 و09133940012

فکس : 000

پست الکترونیکی :

آدرس : فلاورجان-خیابان کمربند جنوبی- نبش تقاطع اول روبروی پست بانک -آموزشگاه نرجسدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 3137428830- 09133940012 آدرس : فلاورجان-خیابان کمربند جنوبی- نبش تقاطع اول روبروی پست بانک -آموزشگاه نرجس
شعبه دخترانه تلفن : 3137428830- 09133940012 آدرس : فلاورجان-خیابان کمربند جنوبی- نبش تقاطع اول روبروی پست بانک -آموزشگاه نرجس