شهر قدس - گزینه دو


نمایندگی شهر قدس - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای کوهی

تلفن : 2146857474

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : شهرقدس-میدان قدس-خیابان امامزاده-چهارراه گلبرگ- گلبرگ شمالی-پلاک 12دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 02146857474 آدرس : شهرقدس-میدان قدس-خیابان امامزاده-چهارراه گلبرگ- گلبرگ شمالی-پلاک 12
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 02146857474 آدرس : شهرقدس-میدان قدس-خیابان امامزاده-چهارراه گلبرگ- گلبرگ شمالی-پلاک 12
توضیحات :