چادگان - نمایندگی


نمایندگی چادگان - نمایندگی


نام مدیر : جناب آقای نادی

تلفن : 3157722965-09133722613

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : چادگان خیابان دهه فجر پژوهش سرای دکتر محمود عابدیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09133722613 آدرس : چادگان خیابان دهه فجر پژوهش سرای دکتر محمود عابدی
شعبه دخترانه تلفن : 09133722613 آدرس : چادگان خیابان دهه فجر پژوهش سرای دکتر محمود عابدی