سمیرم - گزینه دو


نمایندگی سمیرم - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای نادریان

تلفن : 3153666629 - 9133217098

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : سمیرم- خیابان اردیبهشت- جنب بانک کشاورزی- آموزشگاه سجاددفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9133217098 آدرس : سمیرم - خیابان اردیبهشت - پایینتر از بانک کشاورزی - آموزشگاه سجاد
شعبه دخترانه تلفن : 03153666629 آدرس : سمیرم - خیابان اردیبهشت - پایینتر از بانک کشاورزی - آموزشگاه سجاد