خمینی شهر - آموزشگاه علمی آرمان


نمایندگی خمینی شهر - آموزشگاه علمی آرمان


نام مدیر : جناب آقای رزمجو

تلفن : ۳۳۵۱۰۷۵۱ - 9132176041

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : بلوار طالقانی، بعد از کلانتری۱۲، کوچه شهید ملاکریمی، فرعی ۱۸، هنرستان نور- ثبت نام(دختران و پسران): روزهای زوج از ساعت ۴ تا ۶ بعداز ظهردفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9132176041 آدرس :
توضیحات :