خمینی شهر - آموزشگاه علمی آرمان نو


نمایندگی خمینی شهر - آموزشگاه علمی آرمان نو


نام مدیر : جناب آقای رزمجو

تلفن : ۳۳۵۱۰۷۵۱ - 9132176041

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : بلوار طالقانی، بعد از کلانتری۱۲، کوچه شهید ملاکریمی، فرعی ۱۸، هنرستان نور- ثبت نام(دختران و پسران): روزهای زوج از ساعت 4 تا 6 بعداز ظهردفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9132176041 - 33510751 آدرس : بلوار طالقانی، بعد از کلانتری۱۲، کوچه شهید ملاکریمی، فرعی ۱۸، هنرستان نور
شعبه دخترانه تلفن : 9132176041 - 33510751 آدرس : بلوار طالقانی، بعد از کلانتری۱۲، کوچه شهید ملاکریمی، فرعی ۱۸، هنرستان نور