اردستان - آموزشگاه علمی معراج


نمایندگی اردستان - آموزشگاه علمی معراج


نام مدیر : جناب آقای ملکی

تلفن : 3154245010 - 3154242716

فکس : 3154245010

پست الکترونیکی :

آدرس : اردستان -سه راه هلال احمر جنب دبیرستان ارشاد -آموزشگاه علمی معراج09131630207

توضیحات : خواهران وبرادران در یک دفتر ..روزهای زوج برادران وروزهای فرد برادراندفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 03154245010 آدرس : اردستان سه راه هلال احمر جنب دبیرستان دخترانه ارشاد
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 03154247662 آدرس : اردستان سه راه هلال احمر جنب دبیرستان دخترانه ارشاد
توضیحات :