نقده - آموزشگاه علمی آزاد پسرانه امید دانش دخترانه پرستو


نمایندگی نقده - آموزشگاه علمی آزاد پسرانه امید دانش دخترانه پرستو


نام مدیر : جناب آقای فلاحیان

تلفن : 4435634188

فکس : 4435634188

پست الکترونیکی :

آدرس : نقده-خیابان امام-جنب ساختمان شیشه ای فاطمی - ساختمان گزینه دودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9141881877 آدرس : خیابان امام - خیابان پاسداران 2 - روبروی کتابفروشی حقیقت - واحد برادران
شعبه دخترانه تلفن : 04435625138 آدرس : خیابان امام - خیابان پاسداران 2 - روبروی کتابفروشی حقیقت - واحد خواهران