نقده - آموزشگاه علمی آزاد پسرانه امید دانش دخترانه پرستو


نمایندگی نقده - آموزشگاه علمی آزاد پسرانه امید دانش دخترانه پرستو


نام مدیر : جناب آقای فلاحیان

تلفن : 4435634188

فکس : 4435634188

پست الکترونیکی :

آدرس : نقده-خیابان امام-جنب ساختمان شیشه ای فاطمی - ساختمان گزینه دودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 04435625138 آدرس : خیابان امام کوچه پاسداران شرقی - روبروی کتابفروشی حقیقت - واحد برادران
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 04435634188 آدرس : خیابان امام - جنب ساختمان شیشه ای - ساختمان گزینه دو - واحد خواهران
توضیحات :