چهاردانگه - نمایندگی


نمایندگی چهاردانگه - نمایندگی


نام مدیر : جناب آقای زارعی

تلفن : 02155259417

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : چهاردانگه/خ شهید فارسیان/بین گلستان 7و8/پلاک115/طبقه2دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 02155247571 آدرس : چهاردانگه/خ شهید فارسیان/بین گلستان 7و8/پلاک115/طبقه2
شعبه دخترانه تلفن : 02155247571 آدرس : چهاردانگه/خ شهید فارسیان/بین گلستان 7و8/پلاک115/طبقه2