چایپاره


نمایندگی چایپاره


نام مدیر : جناب آقای قاسمی

تلفن : 04436721555-۰۹۳۶۷۸۷۳۶۱۳

فکس :

پست الکترونیکی : mehdighasemi1111@gmail.com

آدرس : شهرستان چایپاره - خیابان شهیدبهشتی -- بالاتر از شعبه بانک صادرات -مجتمع علمی، آموزشی و پژوهشی مدرسان


ارتباط با نمایندگیدفاتر


تلفن : آدرس :