ماکو - گزینه دو


نمایندگی ماکو - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای گلابی

تلفن : 04434249893-04434229521

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : ماکو -فرمانداری- فلکه اول فرمانداری- طبقه زیر زمیندفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9144473695 آدرس : شهرک ولیعصر -فلکه اول فرمانداری -طبقه زیر زمین
شعبه دخترانه تلفن : 34249265 آدرس : شهرک ولیعصر - فلکه اول فرمانداری- طبقه زیر زمین