ماکو - گزینه دو


نمایندگی ماکو - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای احمدپور

تلفن : 04434249893-04434229521

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : شهرک ولیعصر روبروی اداره صدا و سیما کوچه گلبرگ آموزشگاه علمی آزاد متین.دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9144473695 آدرس : شهرک ولیعصر روبروی اداره صدا و سیما کوچه گلبرگ آموزشگاه علمی آزاد متین.
شعبه دخترانه تلفن : 34249265 آدرس : شهرک ولیعصر روبروی اداره صدا و سیما کوچه گلبرگ آموزشگاه علمی آزاد متین.