چالدران


نمایندگی چالدران


نام مدیر : جناب آقای جلالی

تلفن : 4434266464 - 4434264404

فکس : 4434264225

پست الکترونیکی :

آدرس : چالدران - خیابان طالقانی - جنب بانک سپه - آموزشگاه علمی آزاد ستاره دانش ، شماره نماینده : 09148428300دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 04434264404 آدرس : چالدران - خیابان طالقانی - جنب بانک سپه - آموزشگاه علمی آزاد ستاره دانش
شعبه دخترانه تلفن : 04434266464 آدرس : چالدران - خیابان طالقانی - جنب بانک سپه - آموزشگاه علمی آزاد ستاره دانش