چالدران - ستاره دانش


نمایندگی چالدران - ستاره دانش


نام مدیر : جناب آقای جلالی

تلفن : 4434266464 - 4434264404

فکس : 4434264225

پست الکترونیکی :

آدرس : چالدران خ طالقانی جنب بانک سپهدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9144614395 آدرس :
توضیحات :