سردشت - آموزشگاه علمی آوای دانش


نمایندگی سردشت - آموزشگاه علمی آوای دانش


نام مدیر : جناب آقای پوریا

تلفن : 4444321200

فکس :

پست الکترونیکی : hasan.pouria5549@gmail.com

آدرس : سردشت-خیابان وحدت(کمربندی)- کوچه مسجد حضرت محمد(ص) ساختمان معین-طبقه اول-آموزشگاه علمی آزاد پویا


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9143425549 آدرس : سردشت خیابان وحدت(کمربندی) ساختمان معین طبقه اول آموزشگاه علمی آزاد پویا
توضیحات :