خوی - گزینه دو


نمایندگی خوی - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای نظرعلیلو

تلفن : 4436458616 - 4436458616

فکس : 4436458616

پست الکترونیکی :

آدرس : خوی خیابان صمدزاده کوچه شهید نواحی اول قویونچیلار پلاک 224دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9144623639 آدرس : خوی خیابان صمدزاده کوچه شهید نواحی اول قویونچیلار پلاک 224
توضیحات :