خوی - گزینه دو


نمایندگی خوی - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای غزنوی

تلفن : ۰۴۴۳۶۴۶۲۷۱۷

فکس :

پست الکترونیکی : ghaznavi3947@gmail.com

آدرس : خوی،خیابان شهید بهشتی بالاتر از دبیرستان تیزهوشان فرزانگان روبروی پادگان سپاه شهید شرفخانلو


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09032723228 آدرس : خوی،خیابان شهید بهشتی بالاتر از دبیرستان تیزهوشان فرزانگان روبروی پادگان سپاه شهید شرفخانلو
شعبه دخترانه تلفن : 04436462717 آدرس : خوی،خیابان شهید بهشتی بالاتر از دبیرستان تیزهوشان فرزانگان روبروی پادگان سپاه شهید شرفخانلو