خوی - گزینه دو


نمایندگی خوی - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای نظرعلیلو

تلفن : 4436458616 - 4436458616

فکس : 4436458616

پست الکترونیکی :

آدرس : خوی خیابان صمدزاده کوچه شهید نواحی اول قویونچیلار پلاک 224دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 04436458616 آدرس : خوی خیابان صمدزاده کوچه شهید نواحی اول قویونچیلار پلاک 224
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 04436458616 آدرس : خوی خیابان صمدزاده کوچه شهید نواحی اول قویونچیلار پلاک 224
توضیحات :