ارومیه


نمایندگی ارومیه


نام مدیر : جناب آقای مهدیزاده

تلفن : 4433481740 - 4433481741

فکس : 4433481741

پست الکترونیکی : re_mehdizadeh_k@yahoo.com

آدرس : ارومیه - خیابان شهید بهشتی(دانشکده) - کوی 9 - پلاک 57 شماره نماینده : 09034922745

توضیحات : ساعت کاری موسسه شیفت صبح از ساعت 9 الی 13 . شیفت بعد ازظهر از ساعت 15:30الی 18:30می باشد .


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 04433481740 آدرس : ارومیه - خیابان شهید بهشتی(دانشکده) - کوی 9 - پلاک 57
شعبه دخترانه تلفن : 04433481741 آدرس : ارومیه - خیابان شهید بهشتی(دانشکده) - کوی 9 - پلاک 57