ارومیه - موسسه آموزشی گزینه دو


نمایندگی ارومیه - موسسه آموزشی گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای مهدیزاده

تلفن : 4433481740 - 4433481741

فکس : 4433481741

پست الکترونیکی : re_mehdizadeh_k@yahoo.com

آدرس : ارومیه - خیابان شهید بهشتی،نرسیده به موزه ، کوچه 9 پلاک 57


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 04433481740-41 - 09144473695- 09034922745- 09141464350 - 04433460898 آدرس : خیابان دانشکده نرسیده به موزه ، کوی 9 پلاک 57
توضیحات :