هشترود


نمایندگی هشترود


نام مدیر : جناب آقای غیبی

تلفن : 04152624900

فکس : 4152624900

پست الکترونیکی :

آدرس : هشترود - خیابان امام خمینی - جنب فروشگاه زنجیره ای افق کوروش - آموزشگاه راه فردا، شماره نماینده : 09144062983دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 04152624900 آدرس : هشترود - خیابان امام خمینی - جنب فروشگاه زنجیره ای افق کوروش - آموزشگاه راه فردا
شعبه دخترانه تلفن : 04152624900 آدرس : هشترود - خیابان امام خمینی - جنب فروشگاه زنجیره ای افق کوروش - آموزشگاه راه فردا