میانه - مدرسه غیر دولتی عرفان


نمایندگی میانه - مدرسه غیر دولتی عرفان


نام مدیر : جناب آقای عبادی

تلفن : 4232239292

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : میدان معلم - اول خیابان کشاورزان -آموزشگاه غیر دولتی عرفاندفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9143237544 آدرس :
توضیحات :