میانه


نمایندگی میانه


نام مدیر : سرکار خانم موسوی ترکمانی

تلفن : 04133281362

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : تبریز - خیابان توانیرجنوبی - فلکه گلپارک - جنب مجنمع مسکونی گلپارک - آموزشگاه گزینه نو 09214133235- 09373046515دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 04133281362 آدرس : بریز - خیابان توانیرجنوبی - فلکه گلپارک - جنب مجنمع مسکونی گلپارک - آموزشگاه گزینه نو 09214133235- 09373046515
شعبه دخترانه تلفن : 04133281362 آدرس : بریز - خیابان توانیرجنوبی - فلکه گلپارک - جنب مجنمع مسکونی گلپارک - آموزشگاه گزینه نو 09214133235- 09373046515