گرمی - آموزشگاه خردمند


نمایندگی گرمی - آموزشگاه خردمند


نام مدیر : جناب آقای دلیر

تلفن : 04532620050

فکس : 32622048

پست الکترونیکی :

آدرس :دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09141584281 - 09145372606 - 04532620050 آدرس : گرمی
شعبه دخترانه تلفن : 4532624983 آدرس : گرمی - خیابان جانبازان -روبروی پژوهش سرا دانش آموزی مغان