پارس آباد - موسسه فرهنگی آموزشی مغان هنر


نمایندگی پارس آباد - موسسه فرهنگی آموزشی مغان هنر


نام مدیر : جناب آقای منوچهری

تلفن : 04532722086

فکس : 04532722086

پست الکترونیکی :

آدرس : پارس آباد-خ سلمان فارسی . جنب پلیس +10 عبادی روبروی عکاسی تبریزدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9144553043 آدرس : پارس آباد-خ سلمان فارسی . جنب پلیس +10 عبادی روبروی عکاسی تبریز
توضیحات :