مشکین شهر - آموزشگاه علمی آزاد گزینه دو


نمایندگی مشکین شهر - آموزشگاه علمی آزاد گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای اسلامی

تلفن : 04532523458

فکس : 04532545450

پست الکترونیکی : gozineh2meshkin@yahoo.com

آدرس : مشکین شهر- خیابان دکتر باهنر جنوبی - جنب بیمه ایران -نمایندگی گزینه دو


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9144526164 آدرس : خ دکتر باهنر جنوبی جنب مسجد حضرت ابوالفضل
شعبه دخترانه تلفن : 04532523458 آدرس : خ دکتر باهنر جنوبی جنب مسجد حضرت ابوالفضل