ملکان - موسسه آموزشی فرهنگی زبان سرا ملکان


نمایندگی ملکان - موسسه آموزشی فرهنگی زبان سرا ملکان


نام مدیر : جناب آقای پهلوان امیرغایب

تلفن : 4137823788 - 4137824155

فکس : 4137824155

پست الکترونیکی : zabansara.malekan@yahoo.com

آدرس : ملکان - خیابان امام ره - اول بازار - ساختمان سبز - موسسه آموزشی و فرهنگی زبان سرا


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 04137823788 - 09144208814 - 09902677756- 09019650474-04137824155 آدرس : ملکان -خ امام ره-اول بازار ساختمان سبز-موسسه آموزشی و فرهنگی زبان سرا
توضیحات :