ملکان


نمایندگی ملکان


نام مدیر : جناب آقای پهلوان امیرغایب

تلفن : 4137823788 - 4137824155

فکس : 4137824155

پست الکترونیکی : zabansara.malekan@yahoo.com

آدرس : ملکان - دفتر مرکزی :خیابان امام ره - اول بازار - ساختمان سبز - موسسه آموزشی و فرهنگی زبان سرا، شماره نماینده : 09144208814-شماره همراهای نمایندگی:09148985076-09142854377-09140654688- شعبه دوم:ملکان خیابان امام ره-اول بازار ساختمان ایسان-شماره های تماس 09304813565- 09902758814

توضیحات : آدرس اینستاگرام:zabansara.institute.malekan آدرس تلگرام:zabansara_mlk


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 04137823788 آدرس : ملکان -خ امام ره-اول بازار ساختمان سبز-موسسه آموزشی و فرهنگی زبان سرا
شعبه دخترانه تلفن : 04137824155 آدرس : ملکان -خ امام ره-اول بازار ساختمان سبز-موسسه آموزشی و فرهنگی زبا ن سرا