بناب آموزشگاه مشاهیر ادب


نمایندگی بناب  آموزشگاه مشاهیر ادب


نام مدیر : جناب آقای گزینه دو

تلفن : 041-37762323

فکس :

پست الکترونیکی : www.mashayr1397@gmil.com

آدرس : بناب :میدان شهریار ،بلوارشهریار،جنب مسجد حاج حنیفه ، کوی حافظ ،روبروی مسجد حافظ ، آموزشگاه مشاهیر ادب


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه -مشاهیر ادب تلفن : 37762323 آدرس : بلوارشهریار،جنب مسجد حاج حنیفه ، کوی حافظ ،روبروی مسجد حافظ ، آموزشگاه مشاهیر ادب
توضیحات :
شعبه دخترانه - مشاهیر ادب تلفن : 37762323 آدرس : بلوارشهریار،جنب مسجد حاج حنیفه ، کوی حافظ ،روبروی مسجد حافظ ، آموزشگاه مشاهیر ادب
توضیحات :