کلیبر - آموزشگاه صدر دانش


نمایندگی کلیبر - آموزشگاه صدر دانش


نام مدیر : سرکار خانم روحانی

تلفن : 4144440819 - 9144266392

فکس : 4144440819

پست الکترونیکی :

آدرس : کلیبر-خیابان امام-کوچه یوم اله غیرانتفاعی نور طوبی آموزشگاه صدر دانشدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9144266392 آدرس :
توضیحات :