سراب - آموزشگاه کنکور الغدیر


نمایندگی سراب - آموزشگاه کنکور الغدیر


نام مدیر : جناب آقای مرادزاده

تلفن : 4143229594 - 4143237376

فکس : 4312237376

پست الکترونیکی :

آدرس : سراب -چهار راه دارایی -خیابان مطهری شمالی-طبقه اول لوازم خانگی لعل - پلاک 768- آموزشگاه الغدیرگزینه دودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 04143233381 آدرس : سراب خیابان علوی دبستان پسرانه الغدیر
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 04143237376 آدرس : سراب خیابان علوی روبه روی حوزه بسیج دانشجویی دبستان دخترانه الغدیر
توضیحات :