خلخال - آموزشگاه علمی همگام نو


نمایندگی خلخال - آموزشگاه علمی همگام نو


نام مدیر : جناب آقای اسماعیل نسب

تلفن : 04532423830 - 04532423630

فکس : 4532423830

پست الکترونیکی : ahamgam@yahoo.com

آدرس : خلخال-بلوار 17 شهریور-جنب اداره آموزش و پرورش-آموزشگاه علمی همگام نو

توضیحات : آموزشگاه علمی آزاد همگام نو با هدف کمک به ارتقاء علمی فرهنگی شهرستان خلخال در زمستان سال1399 تاسیس شده و تا کنون نتایج درخشانی را در سطح شهرستان به ارمغان آورده


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 04532423830 آدرس : خلخال خیابان 17 شهریور- جنب اداره آموزش و پرورش -آموزشگاه علمی آزاد همگام نو
شعبه دخترانه تلفن : 04532423630 آدرس : خلخال خیابان 17 شهریور- جنب اداره آموزش و پرورش -آموزشگاه علمی آزاد همگام نو