تبریز - آموزشگاه علمی گزینه نو


نمایندگی تبریز - آموزشگاه علمی گزینه نو


نام مدیر : جناب آقای اسماعیل زاده نوبر

تلفن : 4133281362 - 9147308707

فکس : 4133286565

پست الکترونیکی : aliesm3235@gmail.com

آدرس : تبریز -خیابان توانیر جنوبی-فلکه گلپارک -جنب مجتمع مسکونی گلپارک ،ورودی مجتمع آموزشی غیردولتی مبین


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 33281362 آدرس : تبریز- خیابان توانیر جنوبی - فلکه گلپارک - جنب مجتمع مسکونی گلپارک- آموزشگاه علمی گزینه نو
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 33378959 آدرس : تبریز، خیابان آزادی،جنب خیابان گلگشت -روبروی اداره گاز- آموزشگاه حسان
توضیحات :