شبستر


نمایندگی شبستر


نام مدیر : سرکار خانم پرهامی

تلفن : 04142423363 - 04142425911

فکس : 4142423363

پست الکترونیکی : gozine2.123@gmail.com

آدرس : شبستر - خیابان شیخ محمود ، نبش خیابان رسالت پلاک ۱۰۴- طبقه اول - آموزشگاه زبان های خارجی پرهامی شماره نماینده : 09141700317


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 04142423363 - 04142425911 آدرس : شبستر - خیابان شیخ محمود، نبش خیابان رسالت پلاک ۱۰۴- طبقه اول - آموزشگاه زبان های خارجی پرهامی
شعبه دخترانه تلفن : 04142423363 - 04142425911 آدرس : شبستر - خیابان شیخ محمود، نبش خیابان رسالت پلاک ۱۰۴- طبقه اول - آموزشگاه زبان های خارجی پرهامی