شبستر - آموزشگاه علمی پرهامی


نمایندگی شبستر - آموزشگاه علمی پرهامی


نام مدیر : سرکار خانم پرهامی

تلفن : 4142423363

فکس : 4142423363

پست الکترونیکی : gozine2.123@gmail.com

آدرس : شبستر-خیابان شیخ محمود بالاتر از شهرداری، اول خیابان رسالت نوجه ده قدیم طبقه اول


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 04142423363 - 09141700317 - 09303100978 - 09332863018 آدرس : شبستر-خیابان شیخ محمود بالاتر از شهرداری، اول خیابان رسالت( نوجه ده قدیم ) طبقه اول 04142425911
توضیحات :