بستان آباد - آموزشگاه علمی آزاد نوین صدرا


نمایندگی بستان آباد - آموزشگاه علمی آزاد نوین صدرا


نام مدیر : سرکار خانم فاطمه نقی زاده

تلفن : 4143330184

فکس : 4143330184

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان مطهری - روبروی اداره پست - آموزشگاه علمی آزاد نوین صدرادفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 04143330184 آدرس : بستان آباد خیابان مطهری روبروی اداره پست
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 04143330184 آدرس : بستان آباد خیابان مطهری روبروی اداره پست
توضیحات :