اسکو - آموزشگاه علمی مهدی عج


نمایندگی اسکو - آموزشگاه علمی مهدی عج


نام مدیر : سرکار خانم بری اسکویی

تلفن : 4133220097 - 4133226396

فکس : 4133220097

پست الکترونیکی :

آدرس : اسکو-شهرک ولیعصر- فلکه وحدت -خیابان گلستان- دبستان غیردولتی مهدیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 04133226396 آدرس : اسکو-شهرک ولیعصر-فلکه اول-خیابان گلستان-دبستان غیردولتی مهدی - 09146498349 - 09141055210
توضیحات :