آذرشهر


نمایندگی آذرشهر


نام مدیر : جناب آقای حیدری

تلفن : 04134229942 - 04134595341

فکس : 4134229942

پست الکترونیکی : ebtekarec2009@yahoo.com

آدرس : آذرشهر-خیابان امام - بالاتر از فرمانداری نرسیده به اول شهرک ولیعصر - طبقه اول - آموزشگاه ابتکار - شماره تماس نماینده : 09143052155


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 04134229942 آدرس : آذرشهر - خیابان امام - بالاتر از فرمانداری نرسیده به اول شهرک ولیعصر - طبقه اول - آموزشگاه ابتکار
شعبه دخترانه تلفن : 04134595341 آدرس : آذرشهر - خیابان امام - بالاتر از فرمانداری نرسیده به اول شهرک ولیعصر - طبقه اول - آموزشگاه ابتکار