آذرشهر - آموزشگاه ابتکار


نمایندگی آذرشهر - آموزشگاه ابتکار


نام مدیر : جناب آقای حیدری

تلفن : 4134229942

فکس : 4134229942

پست الکترونیکی : ebtekarec2009@yahoo.com

آدرس : آذرشهر-خیابان امام - نرسیده به پل شهرک ولیعصر - آموزشگاه ابتکار


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9143052155 آدرس : آذرشهر -خیابان امام بعد از فرمانداری نرسیده به اول شهرک
توضیحات :