اهر


نمایندگی اهر


نام مدیر : جناب آقای مجرد خانقاه

تلفن : 04144222282

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : اهر - خیابان شهید آل محمد - اول کوچه خلیفه ای - ساختمان عطا - طبقه اول - موسسه گزینه دو ، شماره نماینده : 09141260248دفاتر


شعبه دخترانه تلفن : 04144222282 آدرس : اهر - خیابان شهید آل محمد - اول کوچه خلیفه ای - ساختمان عطا - طبقه اول - موسسه گزینه دو
شعبه پسرانه تلفن : 04144222282 آدرس : اهر - خیابان شهید آل محمد - اول کوچه خلیفه ای - ساختمان عطا - طبقه اول - موسسه گزینه دو