اردبیل - مجتمع غیردولتی دانشمند


نمایندگی اردبیل - مجتمع غیردولتی دانشمند


نام مدیر : سرکار خانم ترسلی

تلفن : 04533246363 - 04533253861

فکس : 4533230581

پست الکترونیکی :

آدرس : اردبیل-سرچشمه - کوچه رحمانیه - روبروی آزمایشگاه فارابی - مجتمع دانشمنددفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 04533246363 آدرس : اردبیل-سیمتری جنب بازار 110-کوچه سوم طالقانی نبش بانک مهر پلاک 36
شعبه دخترانه تلفن : 04533246363 آدرس : اردبیل-سرچشمه روبروی آزمایشگاه فارابی کوچه رحمانیه پلاک18