اردبیل - مجتمع غیردولتی دانشمند


نمایندگی اردبیل - مجتمع غیردولتی دانشمند


نام مدیر : سرکار خانم ترسلی

تلفن : 4533246363

فکس : 4533230581

پست الکترونیکی :

آدرس : اردبیل-سرچشمه - کوچه رحمانیه - روبروی آزمایشگاه فارابی - مجتمع دانشمند



دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09143532657 آدرس : اردبیل-سیمتری جنب بازار 110-کوچه سوم طالقانی نبش بانک مهر پلاک 36
توضیحات :