اردبیل - مجتمع غیردولتی دانشمند


نمایندگی اردبیل - مجتمع غیردولتی دانشمند


نام مدیر : سرکار خانم ترسلی

تلفن : 4533246363

فکس : 4533230581

پست الکترونیکی :

آدرس : اردبیل-سرچشمه - کوچه رحمانیه - روبروی آزمایشگاه فارابی - مجتمع دانشمنددفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 4533241155 آدرس : اردبیل-سیمتری جنب بازار 110-کوچه سوم طالقانی نبش بانک مهر پلاک 36
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 4533246363 آدرس : اردبیل-سرچشمه روبروی آزمایشگاه فارابی کوچه رحمانیه پلاک18
توضیحات :