خسروشهر


نمایندگی خسروشهر


نام مدیر : جناب آقای ارفعی

تلفن : 04132443349

فکس : 04132443349

پست الکترونیکی : rahyar.edu@gmail.com

آدرس : خسروشهر - خیابان طالقانی - خیابان معلم - پلاک 6 -آموزشگاه رهیار ، شماره نماینده : 09143008279


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 04132443349 آدرس : خسروشهر - خیابان طالقانی - خیابان معلم - پلاک 6
شعبه دخترانه تلفن : 04132443349 آدرس : خسروشهر - خیابان طالقانی - خیابان معلم - پلاک 6