کیش - نمایندگی


نمایندگی کیش - نمایندگی


نام مدیر : جناب آقای فوم

تلفن : 07644453832

فکس : 07644453833

پست الکترونیکی : mehr8.kish@gmail.com

آدرس : کیش-برج صدف-واحد 305-موسسه نوآوران آموزشی مهر هشتم کیش


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9123464735 آدرس : جزیره کیش - برج صدف - طبقه سوم - واحد 305
شعبه دخترانه تلفن : 07644453832 آدرس : جزیره کیش - برج صدف - طبقه سوم - واحد 305