اقلید - مجتمع آموزشی ماد


نمایندگی اقلید - مجتمع آموزشی ماد


نام مدیر : جناب آقای شریفی

تلفن : 7144528258 - 7144529333 - 07144522310

فکس : 07144534800

پست الکترونیکی :

آدرس : اقلید سر پل بالاتر از پارک لاله جنب مسجد امام جعفر صادقدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 07144529333 آدرس : اقلید خ امام جنب مسجد امام جعفر صادق (ع)
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 07144522310 آدرس : اقلید خ امام کوچه شهید سیاوش شریفی مجتمع آموزشی ماد
توضیحات :