خلیل آباد - گزینه دو


نمایندگی خلیل آباد - گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم صدقی

تلفن : 05155241932

فکس : 5155266996

پست الکترونیکی :

آدرس : کاشمر-خیابان دادگستری(منتظری شمالی)-پلاک372دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 05155239936 آدرس : خیابان دادگستری(منتظری شمالی)-پلاک372
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 05155241932 آدرس : خیابان دادگستری(منتظری شمالی)-پلاک372
توضیحات :