بندر امام خمینی - گزینه دو


نمایندگی بندر امام خمینی - گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم آذرپی

تلفن : ۰۶۱۵۲۳۵۸۲۷۰

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : ماهشهر ابتدای خیابان طالقانی ساختمان آرامش طبقه سومدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : ۰۶۱۵۲۳۵۸۲۷۰ آدرس : ماهشهر ابتدای خیابان طالقانی ساختمان آرامش طبقه سوم
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : ۰۶۱۵۲۳۵۸۲۰-۵۲۳۲۷۱۲۲ آدرس : ماهشهر ابتدای خیابان طالقانی ساختمان آرامش طبقه سوم
توضیحات :