نمایندگی البرز - نمایندگی گزینه دو


نمایندگی نمایندگی البرز - نمایندگی گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم رستاخیز

تلفن : 28322485504

فکس : 9127883446

پست الکترونیکی : Alborzgozine2@gmail.com

آدرس : قزوین شهرستان البرز. الوند . چهارراه کالسکه طلایی. اول خیابان جابر. مرکز آموزشی دختران سفیر

توضیحات : آموزشگاه علمی ازاد دختران سفیر


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 02832248550 آدرس : قزوین . شهرستان البرز. محمدیه . جنب دادسرا و بخشداری دبیرستان پسرانه آهنگ دانش
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 02832248550 آدرس : قزوین شهرستان البرز. الوند . چهارراه کالسکه طلایی. اول خیابان جابر. مرکز آموزشی دختران سفیر
توضیحات :