نمایندگی اسدآباد - آموزشگاه بوعلی


نمایندگی نمایندگی اسدآباد - آموزشگاه بوعلی


نام مدیر : جناب آقای نجاتی

تلفن : 8133125226

فکس : 8133122770

پست الکترونیکی :

آدرس : اسدآباد-میدان مطهری - نبش خیابان صاحب الزمان غربی-آموزشگاه بوعلی-کدپستی6541618149دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 08133125226 آدرس : اسدآباد - میدان مطهری - نبش صاحب الزمان غرب کد . پ 6541618149
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 08133125226 آدرس : اسدآباد - میدان مطهری - نبش صاحب الزمان غربی - کد. پ 6541618149
توضیحات :