نمایندگی تویسرکان - آموزشگاه علمی مریم


نمایندگی نمایندگی تویسرکان - آموزشگاه علمی مریم


نام مدیر : جناب آقای سلیمانی

تلفن : 8134927732 - 8134926468

فکس : 8134945455

پست الکترونیکی :

آدرس : تویسرکان-خیابان انقلاب- بالاتر از بانک رفاه-آموزشگاه مریمدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 08134926468 آدرس : تویسرکان-خیابان انقلاب- روبروی بانک ملت -ابتدای کوچه شهید کزازی (دفتر براداران)
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 08134927732 آدرس : تویسرکان_خیابان انقلاب-بالاتر از بانک رفته آموزشگاه دخترانه مریم(دفتر خواهران)
توضیحات :